دختران برتراز گل

حجاب زیبا

چادرمن

چـادرِ مـن نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است … نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا … چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است … سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
15 پست
دی 92
1 پست